Указ Президента Беларуси об охране археологических объектов и артефактов

Указ Президента Білорусі про охорону археологічних об`єктів та артефактів

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 декабря 2015 г. подписал Указ № 485 «О совершенствовании охраны археологических объектов и археологических артефактов», направленный на совершенствование охраны археологических объектов и артефактов. Утвержденный документом комплекс мероприятий направленный на введение дополнительных мер для сохранения культурного наследия Беларуси, а также предотвращения деятельности «черных копателей».

14 снежня 2015 г. № 485

В мэтах удасканалення прававога рэгулявання аховы археалагічных аб’ектаў и археалагічных артэфактаў:

 • Устанавіць, што:
 • 1.1. археалагічныя артэфакты*, якія выяўлены пры правядзенні археалагічных даследаванняў или выпадкова, падлягаюць перадачы ў дзяржаўную ўласнасць;

  1.2. поиск** археалагічных аб’ектаў*** и (или) археалагічных артэфактаў можа ажыццяўляцца толькі пры правядзенні археалагічных даследаванняў на падставе дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, которые выдаецца Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі (далей – дазвол);

  1.3. дазвол выдаецца ў адпаведнасці с заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах навуковым арганізацыям или музеям, в которых працуюць на ўмовах працоўных дагавораў (кантрактаў) или ажыццяўляюць дзейнасць на падставе грамадзянскаправававых дагавораў фізічныя асобы (далей – фізічныя асобы, якія працуюць на ўмовах дагавораў), якія адначасова адпавядаюць наступным крытэрыям:

  маюць вышэйшую адукацыю па спецыяльнасці «Археалогія», «Гісторыя (Археалогія)»; валодаюць навуковымі практычнымі ведамі, неабходнымі для правядзення археалагічных даследаванняў і падрыхтоўкі навуковай справаздачы аб выкананых археалагічных палявых работах; маюць практыку ўдзелу ў археалагічных даследаваннях на працягу не менее чым два гады ў сукупнасці независимая ад тэрмінаў перапынку;

  1.4. дазвол выдаецца на имя фізічных асоб, якія працуюць на ўмовах дагавораў и па даручэнні навуковых арганізацый или музеяў ажыццяўляюць кіраўніцтва археалагічнымі даследаваннямі;

  1.5. дзеянне дазволу можа быць прыпынена или спынена Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі пры парушэнні фізічнай асобай, на чые имя выдадзены дазвол, парадку правядзення археалагічных даследаванняў;

  1.6. навуковыя арганізацыі или музее пры правядзенні археалагічных даследаванняў маюць права прыцягваць іншых фізічных асоб на падставе грамадзянска-прававых дагавораў или дагавораў аб арганізацыі практыкі студэнтаў для выканання падрыхтоўчых и дапаможных работ пад кіраўніцтвам фізічнай асобы, на чые имя выдадзены дазвол (далей – удзельнікі археалагічных даследаванняў);

  1.7. выкарыстанне металашукальнікаў, геарадараў и іншых тэхнічных сродкаў и інструментаў для поиска археалагічных аб’ектаў и (или) археалагічных артэфактаў дапускаецца выключна фізічнай асобай, на чые имя выдадзены дазвол, и ўдзельнікамі археалагічных даследаванняў;

  1.8. фізічная асоба, на чые имя выдадзены дазвол, якая пры ажыццяўленні поиска археалагічных аб’ектаў и (или) археалагічных артэфактаў на падставе дазволу выявіла археалагічны аб’ект и (или) археалагічны артэфакт, абавязана:

  правесці ix фіксацыю, навуковую апрацоўку и мастацкую ацэнку;

  не пазней чым у сямідзенны тэрмін со дня выяўлення археалагічнага аб’екта и (или) археалагічнага артэфакта письмова паведаміць аб гэтым у мясцовы выканаўчы и распарадчы орган и перадаць яму выяўлены археалагічны артэфакт (за выключэннем археалагічных артэфактаў, выяўленых фізічнымі асобамі, якія працуюць на ўмовах дагавораў в дзяржаўных навуковых арганізацыях или дзяржаўных музеях). Археалагічныя артэфакты, выяўленыя фізічнымі асобамі, якія працуюць на ўмовах дагавораў в дзяржаўных навуковых арганізацыях и дзяржаўных музеях, уключаюцца ў калекцыйны фонд дзяржаўнай навуковай арганізацыі или музейны фонд дзяржаўнага музея;

  1.9. фізічная или юрыдычная асоба, якая выпадкова выявіла ў зямлі или на дне прыродных и штучных вадаемаў матэрыяльны аб’ект, можа мателя гістарычнае, мастацкае, навуковае или іншае культурнае значэнне, адпавядаць крытэрыям для предоставления статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, вызначаным заканадаўствам аб аховое гісторыка-культурнай спадчыны, и на момант яго выяўлення не маэ ўласніка (далей – матэрыяльны аб’ект), абавязана:

  прыняць меры па захаванні матэрыяльнага аб’екта;

  безадкладна прыпыніць работы или іншую дзейнасць на матэрыяльным аб’екце, якія

  могуць аказаць уздзеянне на дадзены матэрыяльны аб’ект; не пазней чым у двухдзенны тэрмін со дня выяўлення матэрыяльнага аб’екта письмова паведаміць аб гэтым у мясцовы выканаўчы и распарадчы орган и ў выпадку выяўлення рухомага матэрыяльнага аб’екта перадаць яго гэтаму органа на часовае захоўванне для прыняцця рашэння аб аднясенні такога аб’екта да археалагічнага артэфакта; перадаць рухомы матэрыяльны аб’ект в мясцовы выканаўчы и распарадчы орган в

  выпадку аднясення яго да археалагічнага артэфакта;

  1.10. мясцовы выканаўчы и распарадчы орган: в двухдзенны тэрмін со дня атрымання паведамлення аб выяўленым матэрыяльным аб’екце накіроўвае інфармацыю аб им в абласную (Мінскую гарадскую) камісію па археалагічных аб’ектах и артэфактах (далей – археалагічная камісія), состав которого зацвярджаецца аблвыканкамам (Мінскім гарвыканкамам), для прыняцця рашэння аб аднясенні матэрыяльнага аб’екта да археалагічнага аб’екта и (или) археалагічнага артэфакта; прымае археалагічны артэфакт ад фізічнай или юрыдычнай асобы, якая выявіла яго, па акце прыему-перадачы, адзин экзэмпляр якога перадаецца фізічнай или юрыдычнай асобе; в трохдзенны тэрмін со дня атрымання паведамлення аб выяўленым археалагічным аб’екце или атрымання заключэння аб аднясенні матэрыяльнага аб’екта да археалагічнага аб’екта или археалагічнага артэфакта інфармуе Нацыянальную акадэмію навук Беларусі аб выяўленым археалагічным аб’екце и (или) археалагічным артэфакце; в сямідзенны тэрмін со дня атрымання паведамлення аб выяўленні археалагічнага аб’екта ажыццяўляе яго агляд и составит акт агляду археалагічнага аб’екта. Для ажыццяўлення агляду археалагічнага аб’екта прыцягваюцца спецыялісты дзяржаўных навуковых арганізацый и (или) дзяржаўных музеяў; в дзесяцідзенны тэрмін со дня атрымання паведамлення аб выяўленым археалагічным аб’екце вызначае часовы рэжым утрымання археалагічнага аб’екта с указаннем тэрміну яго дзеяння и ў выпадку прыпынення работ или іншай дзейнасці ў сувязі с выяўленнем археалагічнага аб’екта – перыяд времени, на которые такия работы или іншая дзейнасць прыпынены; перадае археалагічныя артэфакты дзяржаўным музеям;

  1.11. у адносінах да археалагічных аб’ектаў и (или) археалагічных артэфактаў не прымяняюцца нормы:

  Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб знаходцы, аб безгаспадарнай рэчы, аб скарбе, за выключэннем пунктаў 2 и 3 артыкула 234 названага Кодэкса; артыкулаў 18 и 19 Закона Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 года «Аб аховое гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1195);

  1.12. набыцце, продажа, дарэнне, мена, залог археалагічных артэфактаў забараняюцца, за выключэннем выпадкаў:

  набыцця, продажи, дарэння, мне, залогу археалагічных артэфактаў дзяржаўнымі навуковымі арганізацыямі (дзяржаўным навуковым арганізацыям) и дзяржаўнымі музеямі

  (дзяржаўным музеям); набыцця, продажи, дарэння, мне, залогу археалагічных артэфактаў, уключаных в рэестр археалагічных артэфактаў (далей – рэестр), фарміраванне и вядзенне якога ажыццяўляюцца Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі или ўпаўнаважанай ей юрыдычнай асобай;

  1.13. в рэестр уключаюцца археалагічныя артэфакты, якія на динь уступку ў силу гэтага Указа знаходзіліся ва ўладанні фізічных и юрыдычных асоб.

  Фарміраванне рэестра ажыццяўляецца Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі или ўпаўнаважанай ей юрыдычнай асобай да 1 студзеня 2017 г.

  Аднясенне матэрыяльных аб’ектаў, якія на динь уступку ў силу гэтага Указа знаходзіліся ва ўладанні фізічных и юрыдычных асоб, да археалагічных артэфактаў и их уключэнне ў рэестр ажыццяўляюцца на падставе зваротаў фізічных и юрыдычных асоб в археалагічныя камісіі ў адпаведнасці с заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах;

  1.14. дзяржаўныя навуковыя арганізацыі і дзяржаўныя музее маюць пераважнае права на набыцце археалагічных артэфактаў, якія ўказаны ў абзацы трэцім падпункта 1.12 дадзенага пункта;

  1.15. фізічныя и юрыдычныя асобы, якія парушылі патрабаванні дадзенага Указа, нясуць адказнасць у адпаведнасці с заканадаўчымі актамі.

 • Дополнить перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.12.2014, 1/15447; 23.06.2015, 1/15857), пунктом 8.8 следующего содержания:
 • 8.8. Принятие решения об отнесениии материального обьекта к археологическим артефакты и включении его в реестр археологических артефактов.

  областная (Минская городская) комиссия по археологических обьектам и археологическим артефакты

  заявленіе, материальный обьект, две фотографии размером 10х15 см наиболее характерной обратной проекции материального обьекта

  30 рабочих бессрочно».

  дней

   

 • Палажэнні падпункта 1.1 пункта 1 дадзенага Указа аб перадачы ў дзяржаўную ўласнасць археалагічных артэфактаў прымяняюцца ў адносінах да археалагічных артэфактаў, выяўленых пасля ўступлення ў силу дадзенага Указа.
 • Дазволы на правядзенне археалагічных даследаванняў и на права выканання археалагічных разведак и раскопак, якія выдадзены адпаведна Міністэрствам культуры и Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі да ўступлення ў силу дадзенага Указа, з’яўляюцца сапраўднымі да завяршэння тэрмінаў ix дзеяння.

 • 4.1. падрыхтоўку и ўнясенне ва ўстаноўленым парадку ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь праекта закона Рэспублікі Беларусь, которые прадугледжвае прывядзенне законаў в адпаведнасць с дадзеным Указам;

  4.2. зацвярджэнне:

  парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў,

  прыпынення, спынення яго дзеяння; парадку ўліку выяўленых археалагічных аб’ектаў и (или) археалагічных артэфактаў; палажэння аб археалагічных камісіях;

  4.3. прыняцце іншых мэр па рэалізацыі гэтага Указа.

 • 5.1. зацвярджэнне: парадку правядзення археалагічных даследаванняў и вядзення палявой дакументацыі

  пры іх правядзенні; парадку фарміравання и вядзення рэестра археалагічных артэфактаў; 5.2. прыняцце іншых мэр па рэалізацыі гэтага Указа.

 • Дадзены Указ уступае ў силу ў наступным парадку: пункты 4 и 5 дадзенага Указа – пасля яго афіцыйнага апублікавання;
 • іншыя палажэнні дадзенага Указа – праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання.

  ___________________

  * Для мэт дадзенага Указа да археалагічных артэфактаў адносяцца рухомыя матэрыяльныя аб’екты, якія ўзніклі ў выніку жыцця и дзейнасці чалавека больш за 120 гадоў таму назад, захаваліся ў культурным пласце (слоі) или на дне прыродных и штучных вадаемаў, маюць гістарычнае, мастацкае, навуковае или іншае культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для предоставления статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, вызначаным заканадаўствам аб аховое гісторыка-культурнай спадчыны, и на момант ix выяўлення не маюць уласніка.

  ** Мэт дадзенага Указа пад поискам разумеецца візуальнае или с выкарыстаннем металашукальнікаў, геарадараў, іншых тэхнічных сродкаў и інструментаў абследаванне паверхні зямлі и (или) дна прыродных и штучных вадаемаў с ажыццяўленнем земляных работ или без ажыццяўлення, в ходзе якога праводзяцца поўны или частковы собраний и выемка рухомых матэрыяльных аб’ектаў, якія валодаюць прыкметамі археалагічных артэфактаў.

  *** Мэт дадзенага Указа да археалагічных аб’ектаў адносяцца нерухомыя матэрыяльныя аб’екты или их комплексы разам с археалагічнымі артэфактамі и культурным пластом (слоем), якія ўзніклі ў выніку жыцця и дзейнасці чалавека больш за 120 гадоў таму назад, захаваліся ў зямлі или на дне прыродных и штучных вадаемаў, маюць гістарычнае, мастацкае, навуковае или іншае культурнае значэнне, могуць адпавядаць крытэрыям для предоставления статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, вызначаным заканадаўствам аб аховое гісторыка-культурнай спадчыны.

                                                                               

   

  Источник

  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  www.album-gallery.ru
  Добавить комментарий