У Рівному відбудеться конференція з історії та перспектив розвитку музейної справи України

У Рівному відбудеться конференція з історії та перспектив розвитку музейної справи України

7 жовтня 2016 року  на базі Рівненського обласного краєзнавчого музею проходитиме наукова конференція присвячена історії, сучасності та перспективам розвитку музейної справи України.

1. Історія та діяльність музеїв та заповідників
2. Сучасна музейна справа — проблеми та перспективи
3. Реставрація та консервація памяток історії та культури
4. Особливості музейних колекцій.
5. Визначні музейники та їхня діяльність.
6. Оригінальні музейні проекти.
7. Майбутній розвиток музеїв.

 • До друку приймаються статті українською мовою (ілюстрації, список ілюстрацій з підрисунковими підписами і анкетні дані автора).
 • Обсяг матеріалів – до 10 сторінок (формат А4).
 • Текст має бути набраний у текстовому редакторіMicrosoft Word for Windows, шрифтTimes New Roman, розмір шрифту — 12, міжрядковий інтервал — 1,5. Формат файла Word.
 • Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора.
 • Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще. doс; в окремому файліподається перелік ілюстрацій(Перелік.doс);ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в окремій папці під назвою Рис.
 • Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією.
 • Точно вказується джерело цитати.
 • Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках,наприклад:
 • В кінці тексту подається список літератури в алфавітному порядку(оформлений згідно з вимогами державних стандартів (.
 • Обов’язково подається список використаних в статті прийнятих скороченьз їх розшифруванням. Наприклад:ВЕВ – Волынские епархиальныеведомости; РОКМ – Рівненський обласний краєзнавчий музей; AGAD – Archiwum GłówneAktDawnych w Warszawie.
 • Автори мають повідомити про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання,місце роботи й посаду, адресу для листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту.
 • У редакцію слід подавати електронну версію статті. Повинно бути: 1) файл статті під назвою Призвіще (автора);2) папка Рис. (з файлами рисунків і фотографій); 3)файл Перелік ілюстрацій.
 •  

  Оформлення поданих до статті ілюстрацій

  Ілюстрації взяті з Інтернету з водяними знаками і невідповідної роздільної здатності редакцією збірника не приймаються.

 • Рисунки і фотографії повинні бути подані в електронному варіанті у форматі TIFF або JPEG щонайменше в окремій папці. Рисунки, роздруковані з електронного варіанту, обов’язково подавати з відповідними файлами.
 • Усі типи ілюстрацій позначають:
 • Нумерація ілюстративних матеріалів повинна бути наскрізною і послідовною, без пропусків та повторень згідно зі
 • Ілюстрації повинні бути пов’язані з текстом.
 • Якщо ілюстрації мають умовні знаки — «легенду», всі вони повинні бути розшифровані в підрисунковому тексті.
 • За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо, відповідальним є автор.

  Матеріали надсилаються до   електронною поштою: Телефон для довідок: 

  Источник

  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  www.album-gallery.ru
  Добавить комментарий